Skip to content

Wybierz preferowany zakres Twojej raty:

243-2105
netto/mc
Rata minimalna: 243
Rata maksymalna: 2105

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Prezentowana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej netto dla oferty leasingowej Škoda Leasing Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Škoda Leasing Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia.